Welkom op de website van Openbare Basisschool De Delta

Inspectiebezoek 

Onderwijsinspectie_logo

Onlangs heeft de inspectie onze school bezocht om de kwaliteit van ons onderwijs te onderzoeken. Met veel trots kunnen we melden dat we een prachtig inspectierapport hebben gekregen.

‘OBS De Delta is een voorbeeldschool als het gaat om Kwaliteitszorg en een lerende professionele organisatie’

Voor 4 onderdelen heeft De Delta zelfs een ‘goed’ gekregen van de inspectie en dat is een mooie waardering voor onze school! Het officiële inspectierapport kunt u bekijken via de volgende link: Onderwijsinspectie Obs de Delta Assendelft.

taart

 


Onze filosofie

Technologieën volgen elkaar in hoog tempo op. Dit leidt tot een stortvloed aan informatie. Leren je weg te vinden in deze steeds nieuwe en groter wordende multimediale wereld is iets waar wij de kinderen zo goed mogelijk op willen voorbereiden. Vaardigheid, creatief zijn en zelfredzaamheid staan hoog in ons vaandel. Het nieuwe leren kenmerkt zich door de overgang van een passieve manier van leren naar een meer actieve vorm van onderwijs. Het nieuwe leren is: leren denken, leren samenwerken, creatief zijn, leren leren. Vanuit deze filosofie werkt OBS De Delta. 

 


Voor welke kinderen is OBS De Delta?

OBS De Delta is een openbare basisschool gelegen aan de rand van de nieuwbouwwijk Saendelft en is per 01-08-2010 van start gegaan. Het is daarmee de achtentwintigste school van stichting Zaan Primair. Wij verwelkomen elk kind ongeacht de godsdienst, levensovertuiging, ras of politieke voorkeur. De Delta ziet verschillen tussen kinderen als verrijking en de school is bij uitstek de plek om jonge kinderen te leren respect te hebben voor de opvattingen van de ander. Wij geloven dat de school als taak heeft de samenleving voor te leven. Op De Delta stimuleren wij de sfeer van openheid en nieuwsgierigheid naar de ander. Dit op een wijze waarin elk kind en zijn of haar ouders wordt gezien en wordt gehoord. Wij leggen de verbinding tot begrip en saamhorigheid.

 


 

Promotiefilm/ folder

OBS De Delta is de school van de toekomst. Om een beeld te krijgen van het onderwijs op onze school, kunt u kijken naar onze promotiefilm. Klik hier om deze te openen.

Bekijk ook onze promotiefolder. Klik hier om de folder te downloaden. English version

Veel lees- en kijkplezier!

Kids way to future

 


 

Obs De Delta vindt u ook op Facebook

Bezoek_facebook (1)

 


 

Neem een kijkje op onze eigen Yurls pagina: klik hier

YurlsFront

 


Uitreiking Uil Award!

Op maandag 10 maart heeft het team van onze school de Uil Award in ontvangst genomen. De Uil Award wordt uitgereikt door ons bestuur Zaan Primair. Deze award wordt uitgereikt aan scholen binnen ons bestuur die bouwen aan excellent onderwijs.

‘De Delta heeft uitzonderlijke resultaten behaald bij de opbouw van een school

op weg naar excellentie.’