Inschrijfprocedure

Als u besluit uw kind in te schrijven op onze school dan dient u daartoe het inschrijvingsformulier in te vullen. Dit formulier kunt u hier via onze website downloaden. Wanneer we het getekende formulier hebben ontvangen, ontvangt u van ons een inschrijvingsbevestiging.

Verhuizing

Wanneer u uw kind(eren) vanwege een verhuizing of een andere reden graag de overstap naar onze school wilt maken, dan bent u vanzelfsprekend van harte welkom. Wij bereiden ons ook in deze graag goed voor. Vandaar dat wij bij een overstap voorafgaande aan het kennismakingsgesprek altijd contact met de huidige school opnemen. Zij geven ons informatie over de ontwikkeling, het gedrag en de resultaten van uw kind. Vervolgens wordt gekeken of wij de eventuele zorg kunnen bieden. Het is dan ook van belang dat u voorafgaand aan het eerste kennismakingsgesprek de huidige school op de hoogte stelt.

4 jarigen en wennen

Als het kind staat ingeschreven op onze school wordt er ongeveer zes weken voordat het kind vier wordt contact met u opgenomen door de leerkracht.  In overleg worden er twee tot drie wenafspraken gemaakt waarop uw kind een dag of dagdeel mee kan draaien in de groep. U ontvangt vervolgens thuis een boekje dat u kunt voorlezen aan uw kind. Hierin staat in begrijpelijke kindertaal beschreven hoe het er bij ons op school toegaat. De dag na de vierde verjaardag is uw kind van harte welkom om alle dagen bij ons op school te komen. Soms is het verstandig in de beginperiode uw kind ‘s middags thuis te houden in verband met vermoeidheid. Dit kunt u doen totdat het kind vijf jaar oud is. Vanaf die leeftijd is het kind leerplichtig. In de praktijk zien we echter dat kinderen binnen afzienbare tijd hun draai helemaal hebben gevonden. Na ongeveer vier weken nodigt de leerkracht u uit voor een gesprek, om samen uit te wisselen hoe de startfase van uw kind is verlopen.