Brochure ‘Cito in beeld’

Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen volgen, gebruiken we in het basisonderwijs het Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS). Met de bijbehorende
toetsen bepaalt een leerkracht waar uw kind staat in zijn ontwikkeling. Zo kan er perfect worden ingespeeld op de behoeftes van uw kind.

In deze brochure zetten wij graag voor u op een rijtje hoe de volgtoetsen van Cito in elkaar steken en wat de resultaten betekenen.

Klik hier voor de brochure ‘Cito in beeld’.

Wij nemen de meeste van deze toetsen digitaal af. Meer informatie over deze manier van toetsen kunt u hier lezen.

Eindtoets

Vanaf het schooljaar 2014-2015 zijn alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. Dit zal in april gaan gebeuren.

De centrale eindtoets toetst wat de leerlingen in acht jaar hebben geleerd. Ze hoeven er dus niet speciaal voor te leren. De centrale eindtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal en rekenen.

Ga voor meer info naar: www.centraleeindtoetspo.nl