Kanjertraining

naamloos

De Kanjertraining op school is een sociaal-emotioneel ontwikkelmethode. Het Bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas op de eigen school geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). 

Mensen, volwassen en kinderen, hebben het verlangen “erbij te horen”. “Erbij horen ” vergt bepaalde sociale vaardigheden die het ene kind beter gebruikt dan het andere kind. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te worden in de groep. Als je er niet bij hoort, dan kan dat tal van redenen hebben. Je kunt het gewoon slecht treffen met kinderen om je heen. Je kunt zelf “onhandig” zijn. Je bent dan te verlegen, te afhankelijk, te agressief of je haalt wel erg snel je schouders op. De wil om dit te veranderen getuigt van grote innerlijke kracht bij de kinderen (en ouders). Er zitten alleen Kanjers op de training.

Kanjertrainingen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders.

Met de Kanjertraining willen we  de volgende doelen bereiken:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 

Via de onderstaande twee links krijgt u meer informatie over de inhoud van deze training op onze school en op www.kanjertraining.nl kunt u nog meer informatie vinden:

Kanjertraining op onze school

Zones in de school

 

De Wet Actief Burgerschap en Sociale Integratie 

Scholen zijn verplicht om invulling te geven aan de Wet Actief Burgerschap en Sociale Integratie. 
Klik hier om een overzicht bekijken van de aandachtspunten die bij deze wet horen. Het overzicht laat zien hoe goed de Kanjertraining en de Wet Actief Burgerschap en Sociale Integratie aansluiten bij elkaar en toegepast kunnen worden in ons onderwijs

Actief-Burgerschap-logo-heel-klein