Engels in groep 1 t/m 8

In deze tijd waarin steeds meer kinderen tweetalig worden opgevoed, vinden wij dat Engels al op jonge leeftijd moet worden aangeboden. Spelenderwijs maken de kinderen al vanaf de kleutergroep kennis met de Engelse taal, zodat ze een betere uitgangspositie hebben als ze de school verlaten. Tevens is er een betere aansluiting op het tweetalig voortgezet onderwijs.