Zelfstandig werken

Op OBS De Delta werken de leerkrachten volgens de principes van GIP (van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht). Hierbij wordt het zelfstandig werken van de leerlingen aangemoedigd.

De leerkracht maakt gebruik van de ‘GIP lat’ om het verloop en de voorspelbaarheid van de les aan te geven. Tijdens de les loopt de leerkracht vaste rondes in de groep om elke leerling aandacht te kunnen geven. Tussen de rondes werken de kinderen zelfstandig en vragen ze hulp aan elkaar. Zodoende heeft de leerkracht tijd om extra instructie te geven aan leerlingen die meer aandacht of uitdaging nodig hebben.

De kinderen leren:

 • samenwerken
 • plannen
 • om te gaan met uitgestelde aandacht
 • te werken met een weektaak
 • zelf hun werk te overzien
 • zelf hun werk te corrigeren en te beoordelen
 • zelf problemen oplossen

 

Werken met de weektaak
Alle kinderen op school werken vanaf het begin met weektaken. De ontwikkeling loopt op van één of meerdere opdrachten per dag in de onderbouw tot een volledige weektaak in de bovenbouw. Ze werken met een weektaak die bestaat uit verschillende opdrachten op het gebied van de basisvaardigheden lezen, rekenen, schrijven en taal, motoriek, creatief en keuzetaken. Voor de planning van de taken gebruiken we een weektaakformulier. Aan het werken met een week-taak gaat een instructie vooraf. Door het werken met een weektaak krijgen de kinderen inzicht in:

 • De hoeveelheid werk
 • De samenstelling van een taak
 • De soorten opdrachten
 • Hun eigen mogelijkheden

Kinderen worden op deze manier ‘eigenaar’ van het leerproces. Ze worden uitgedaagd om zelf keuzes te maken en eigen doelen te formuleren. In de weektaak hebben de kinderen een zo ruim mogelijke variatie aan vakgebieden, waarbinnen ieder kind op eigen niveau, in eigen tempo en volgens een zelf bepaalde volgorde, het werk binnen een van tevoren afgesproken tijd maakt. Zo bieden wij onderwijs op maat en komen we tegemoet aan de verschillen tussen kinderen.