Sterk in taal- en rekenonderwijs

Goed taal– en rekenonderwijs is essentieel om kinderen een goede basis te geven. OBS De Delta maakt zich sterk om ieder kind hierin optimaal te begeleiden. Wij werken met de nieuwste methodes die aansluiten bij het niveau en de leerstijl van de kinderen.

Wij brengen de prestaties van uw kind voortdurend in kaart, zodat wij ons aanbod hierop kunnen aanpassen. Door het stellen van heldere, specifieke tussendoelen waarborgen wij de stijgende ontwikkelingslijn van het individuele kind.