Voor het eerst naar school: groep 1-2

Hier vindt u informatie over de kleuterbouw. Ieder schooljaar organiseren wij een informatieavond. Tijdens die avond informeren wij ouders over het reilen en zeilen binnen de groepen 1 en 2.

Wenafspraken

Voor uw kind vier wordt, is het gebruikelijk dat uw kind een paar keer
komt wennen. Om wenafspraken te maken, neemt de leerkracht contact met u
op. Tijdens de wendagen leert uw kind de groep en de leerkracht kennen en
uw kind maakt kennis met ons dagritme.

Is uw kind in de zomervakantie jarig?
Dan spreken wij geen wendagen af maar dan is uw kind van harte welkom op
onze jaarlijkse wenochtend voor nieuwe kleuters die meteen na de
zomervakantie instromen. Hiervoor wordt u telefonisch door de leerkracht
van uw kind uitgenodigd.
In overleg met u beslissen we of uw kind tijdens de start van het nieuwe
schooljaar al meteen de hele week mee gaat draaien of dat er nog
rustmomenten ingepland moeten worden.

Kinderen die in de kerstvakantie jarig zijn, mogen komen wennen tijdens de
Sinterklaas- en Kerstperiode. Mocht toch blijken dat wennen in deze
periode erg spannend is voor uw kind, dan overleggen we andere
wenmomenten.

Intakegesprek 

Wij vragen u ook om digitaal een intakeformulier in te vullen. Dit formulier wordt ook verstuurd via basisschoolnet. Na ongeveer 4 weken maakt de leerkracht van uw kind een afspraak om de eerste weken van uw zoon of dochter te bespreken.

Zindelijkheid

Kinderen die op school komen, moeten zindelijk zijn. Dat betekent dat kinderen zelfstandig naar het toilet kunnen gaan en ook in staat zijn zelf hun billen af te vegen. Zijn er medische problemen met het ophouden van de ontlasting dan vragen wij u ons daarover in te lichten.

Pauzes en continurooster

Op school zijn er twee pauzes waarbij gegeten en gedronken wordt, de kinderen gaan dus ’s middags niet naar huis. Voor de eerste pauze wordt er een koekje of fruit en drinken vanuit thuis meegegeven. In de tweede pauze wordt een broodje gegeten en wat gedronken. Ook dit wordt vanuit thuis meegegeven. Het handigst is om het eten en drinken mee te geven in een tas en eenmaal op school gaat het in de manden in de klas. Zet ook de naam van uw kind er op.

Schoolmelk en gruitdagen

Op onze school is het mogelijk om uw kind schoolmelk te laten drinken. Bij de administratie vindt u daarover informatie. Daarnaast hebben wij drie gruitdagen (groente en fruit) op school. Op maandag, donderdag en vrijdag mag uw kind een stuk groente of fruit mee nemen om als tien uurtje op te eten.

Gym

Wij gymmen 2 keer in de week. De kinderen kleden zich in de klas uit en gymmen in het ondergoed.  De leerlingen hebben voor het gymmen wel gymschoenen nodig met een stroeve zool. Het beste is om gymschoenen met een elastieken band of klittenband mee te geven die uw kind zelf aan en uit kan trekken.

Dagritme

Ieder kind heeft zijn eigen sticker bij zijn haakje. Hieraan herkennen ze waar hun jas en tas moet hangen. Aan de muur in de klas hangen de dagritmekaarten waarop te zien is wat wij die dag allemaal gaan doen. De ochtend starten we meestal in de kring. U kunt dan samen met uw kind een boekje lezen. We starten de dag ook wel met een inloop en dan mogen de leerlingen meteen aan het werk of gaan spelen. Voor u, als ouder, leuk om te zien waar uw kind zo al mee bezig is op school. We besteden elke ochtend aandacht aan  kunst of cultuur. Dat kan in de vorm van een prentenboek zijn maar ook bijvoorbeeld een stuk klassieke muziek.

Tijdens speelwerktijd kiezen de kinderen zelfstandig via het digitale kiesbord. Zo bevorderen wij de zelfstandigheid. Ook wordt er bijgehouden wat voor keuzes uw kind maakt. Er zijn ruime keuzes in de klas. Er zijn vele hoeken die kunnen veranderen afhankelijk van een thema. Voorbeeldhoeken: Het kantoor, De bouwplaats, Het huis, De leesplek en Het atelier. Ook worden de gemaakte kunstwerken gepresenteerd. Uiteraard zijn er ook computers waarop spelenderwijs wordt geleerd. Dit kan overigens ook op het Touch screen kleuterbord. In de kasten liggen genoeg materialen om mee te spelen, dit kan variëren van een memoriespel tot lego.

Activiteiten

Op school worden er activiteiten georganiseerd. Het kan zo zijn dat er na een thema een viering is waarbij de kinderen het gemaakte werk presenteren. De ouders kunnen dan op school komen kijken. Ook organiseren wij maandvieringen waarbij de kinderen optreden. Ook hier bent u van harte welkom!

Schoolreisje en excursies

Ieder schooljaar gaan we op schoolreisje. We gaan dan een dag erop uit, waar naar toe houden we graag als verrassing voor de kleuters tot de dag zelf. Verder proberen we rond ieder thema een uitstapje te plannen. Zo zijn we tijdens het thema ‘bouwen’ naar de bouwmarkt geweest voor een rondleiding en tijdens de lente zijn we naar de kinderboerderij geweest voor een lesje over jonge dieren. Voor het schoolreisje regelen we het vervoer door middel van het huren van bussen. Voor de andere excursies doen we een beroep op de ouders om de klas per auto te vervoeren. Via basisschoolnet doen wij een oproep als wij ouderhulp nodig hebben.

Weektaak

Net als in de groepen 3 t/m 8 werken ook de kleuters met een weektaak. Van groep 2 verwachten wij dat deze taak binnen een week zelfstandig volbracht is. Groep 1 laten we met de weektaak kennis maken. Op de weektaak staan opdrachten die met het dagelijks klassengebeuren te maken hebben, zoals een spel uit de reken- en taalkast of een knutselopdracht. We laten de leerlingen ook geregeld werkbladen maken. Dit komt het meest voor bij groep 2. De werkbladen hangen we niet op in de klas, maar zijn gebundeld in een boekje dat mee naar huis mag zodra het werk af is en nagekeken door de leerkracht.

Verjaardag vieren

Kinderen die vier jaar zijn geworden, vieren de verjaardag nog niet bij ons op school maar thuis of bij het kinderdagverblijf /peuterspeelzaal. Als kinderen vijf worden, vieren zij dat wel samen met de klas. De leerling mag dan trakteren, krijgt een feestmuts, wordt toegezongen door de klas en mag de klassen rond. Ouders mogen bij het verjaardag vieren aanwezig zijn.

Trakteren

Wij stellen het op prijs als de traktatie simpel en gezond is. Dus geen vijf verschillende snoepjes of klein speelgoed in een feestzakje, maar bijvoorbeeld een fruitspiesje. Het staat u natuurlijk vrij om zelf iets samen te stellen maar we willen voorkomen dat de traktaties te overvloedig worden. Op internet zijn verschillende suggesties te vinden voor een gezonde traktatie.

Kanjertraining

OBS de Delta werkt met de Kanjertraining. Ook de groepen 1 en 2 maken kennis met deze methode. Tijdens de informatieavond vertellen we meer over de Kanjertraining om kinderen te leren respectvol met elkaar en ook met zichzelf om te gaan.

Rapport

De groepen 1 en 2 ontvangen een digitaal rapport en een portfolio. U vindt hierin de uitslagen van de cito, de KIJK!registratie, een persoonlijk verslag over de leerling van de leerkracht en gemaakt werk op A4 formaat van uw kind. Het rapport en het portfolio worden op twee momenten uitgereikt, namelijk halverwege en aan het einde van het schooljaar.

KIJK!

Niet alleen onze observaties en de Cito uitslagen zijn voor ons van belang om uw kind in zijn of haar ontwikkeling te volgen maar ook het regelmatig registeren van de vorderingen van uw kind in ons ontwikkelingsvolgsysteem is voor ons belangrijk. Tijdens de informatieavond vertellen wij u meer over KIJK.

Ouderavond

Drie keer per jaar organiseren wij een ouderavond. Tijdens een 10 minuten gesprek bespreken wij de ontwikkeling van uw kind. Mocht u om welke reden dan ook op een ander of eerder moment behoefte hebben aan een gesprek dan kunt u altijd een afspraak maken. Dit kunt u via basisschoolnet doen maar ook persoonlijk. Wij vragen u wel om dat na schooltijd te doen omdat we ’s ochtends met de klas bezig zijn.