Integratie school en kinderopvang (breed kindcentrum)

Sinds vorig schooljaar hebben wij binnen ons bestuur een vaste samenwerking gesloten met twee opvangorganisaties. Voor onze school is dit Freekids van Kindzorg geworden. Met hen is een samenwerkingscontract gesloten wat heeft geresulteerd in een inschoolse voor- en naschoolse opvang. We bieden hiermee een arrangement van 07.00 uur tot 18.30 uur. De pedagogische visie wordt doorgetrokken in de buitenschoolse opvang, zodat er een meer eenduidigheid en daardoor meer rust is voor onze leerlingen. De opvang vindt plaats in een multifunctioneel lokaal dat in gezamenlijkheid is ingericht tot een rijke speel- en leeromgeving. Er is regelmatig overleg tussen Freekids en onze school over activiteiten, thema’s en natuurlijk over de kinderen.

image001

www.freekids.nl