Organogram

Organogram

Klik hier om het organogram van onze school te bekijken.

U kunt zien dat onze school niet het traditionele top-down model kent, maar dat de kwaliteitsteams (KWT) een grote rol spelen op onze school. Zo hebben we de volgende kwaliteitsteams:

  • KWT Zorg
  • KWT 21st Century Skills
  • KWT Kunst & Cultuur
  • KWT Rekenen
  • KWT Taal

Ieder teamlid heeft zitting in een kwaliteitsteam. Dit kan bijvoorbeeld het KWT 21st Century Skills zijn. Ieder KWT maakt een jaarplan waarin ontwikkelingsdoelen worden gesteld. Onze kwaliteitsteam worden geleid door een specialist. Daarnaast dragen bouwcoördinatoren zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de kleuterbouw, onderbouw en bovenbouw. De bouwcoördinatoren hebben zitting in het management team van de school. Dit team bestaat uit de directie, de intern begeleider en de bouwcoördinatoren. Specialisten kunnen ook deel uit maken van het MT. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorg op school. Meer hierover vindt u onder het kopje zorg.