Schoolplan – jaarplan – jaarverslag

Elk jaar schrijven wij een jaarplan & jaarverslag. In deze verslagen staan de plannen die onze school heeft gemaakt en de realisatie daarvan aan het einde van het schooljaar.

 

Schoolplan OBS De Delta 2015-2019

Jaarplan OBS De Delta 2015-2016

Jaarplan OBS De Delta 2014-2015

Jaarplan OBS De Delta 2013-2014

 

Jaarverslag OBS De Delta 2014-2015

Jaarverslag OBS De Delta 2013-2014

Jaarverslag OBS De Delta 2012-2013

Jaarverslag OBS De Delta 2011-2012