Denktank OBS De Delta

De denktank is opgericht om met elkaar na te denken over zaken als: invulling van het onderwijs, de communicatie, ouderbetrokkenheid en voorwaarden voor het nieuwe schoolgebouw. De denktank bestaat uit ouders (met ieder hun eigen deskundigheid: onderwijs, kinderopvang, bedrijfsleven en gemeente), leerkrachten en de directie.

In de eerste bijeenkomst is er vooral veel gebrainstormd. Welke zaken zijn belangrijk voor de school en welke zaken moeten verder worden uitgewerkt? De opbrengst van deze brainstorm is samengevat in een placemat. Als u op het onderstaande link klikt, kunt u de placemat bekijken.

De denktank zal ongeveer vier keer per jaar bij elkaar komen om verder te praten over onze nieuwe school. Wij houden u op de hoogte via de nieuwsbrief.

denktank placemat