In januari 2017 hielden we ons tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek onder de ouders en het personeel. Ook onze leerlingen van de groepen 6 t/m 8 deden aan het onderzoek mee. Dit digitale onderzoek is uitgevoerd door DUO-onderwijsonderzoek. Wij willen graag iedereen die de moeite heeft genomen om het onderzoek in te vullen heel hartelijk danken

In onderstaande tabel vindt u een overzicht hoe de ouders en leerlingen onze school waarderen:

 

Oudertevredenheidsonderzoek Gemiddelde 7,6
   
Leerkracht 8,4
Schoolleiding/Directie 8,0
Onderwijs 7,7
Sfeer 7,8
Communicatie 7,4
Identiteit 7,5
Sociaal-Emotioneel 7,4
Begeleiding 7,4
Voorzieningen 7,1
Algemene ontwikkeling 7,4
Geledingen 6,4
Omgeving school 6,4

 

Leerlingtevredenheidsonderzoek Gemiddelde 7,8
   
Onderwijs 8,0
Leerkracht 8,9
Sociaal-Emotioneel 8,4
Extra activiteiten 7,4
Sfeer 7,8
Voorzieningen 6,8