Verlofregeling

De kinderen mogen buiten de vastgestelde schoolvakanties van de wetgever geen vakantie nemen. Uitzondering hierop is verlof wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. De directeur van de school kan dan verlof verlenen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Een werkgeversverklaring is daarvoor de basis. Uit deze verklaring moet blijken dat verlof binnen de officiële schoolvakantie niet mogelijk is. Wanneer vakantieverlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale redenen betreffende één van de familieleden (bijvoorbeeld bijwonen van een huwelijk, overlijden van bloedverwanten, huwelijks- of ambtsjubileum) wordt verlof verleend. De school moet dan kunnen beschikken over bewijsstukken.

Verzuim kind

Als uw kind niet naar school kan wegens ziekte of om een andere reden, dan verzoeken wij u dit direct door te geven aan de leerkracht van uw kind of aan de administratie. Dit kan telefonisch of via Basisschoolnet.

Wanneer uw kind niet aanwezig is zonder dat dit bekend is op school, wordt actie ondernomen om te achterhalen waar het kind is. De school dient daarom over de juiste telefoonnummers te beschikken om u te kunnen bereiken.

 

vakantie