Delta-onderwijs

Waar gaan wij naar toe?

Impressie nieuwe gebouw obs De Delta

Deltaonderwijs

Het nieuwe gebouw zal naar verwachting in het voorjaar van 2019 worden opgeleverd. Ergens in de zomer zullen wij verhuizen en daar kijken wij nu al naar uit! In het nieuwe gebouw kunnen wij ons ‘Deltaonderwijs’ nog beter tot bloei laten komen.

Delta onderwijs in het nieuwe gebouw

Een gelukkig kind leert het meest! Dit is het uitgangspunt voor de inrichting van ons nieuwe gebouw.

Het gebouw gaat de kinderen een rijke leeromgeving bieden. De kinderen krijgen meer ruimte om te leren leren door middel van de 21e-eeuwse vaardigheden.

In het gebouw zijn een aantal grote ontdekpleinen waar kinderen kunnen samenwerken, creatief aan de slag kunnen, ontdekken, een rustig plekje kunnen opzoeken en uiteraard plezier kunnen maken met elkaar.

Een ontdekplein is een uitdagende, aantrekkelijke ruimte waar kinderen graag willen zijn en zich goed voelen. Aan ieder ontdekplein liggen een aantal lokalen, in die lokalen krijgen de kinderen uitleg. De kinderen starten ‘s morgens in hun vaste groep bij de eigen leerkracht. Zaken als gym, buitenspelen, een verjaardag, de Kanjertraining en bijvoorbeeld het creatieve gedeelte voeren de kinderen ook uit in deze groep. De uitlegmomenten worden op maat aangeboden. Omdat er meerdere uitleglokalen zijn kunnen kinderen gedurende de dag verschillende uitlegmomenten bijwonen op het niveau wat past bij de ontwikkeling van het kind. Op het ontdekplein komen kinderen van een aantal groepen samen om verder te werken en te leren.

Naast de uitleg op maat biedt het gebouw de kinderen meer ruimte om hun eigen manier te vinden in het leren leren. Het geeft de leerkrachten de kans om kinderen veel meer op het juiste niveau te onderwijzen. Door de verschillende lokalen en ruimtes op het ontdekplein kunnen kinderen die van beweging houden ‘hun ei kwijt’ maar kunnen de kinderen die meer van rust houden ook die ruimte opzoeken in een stilteruimte.

Doordat het gebouw veel ruimtes voor onderwijs biedt, kunnen wij ons huidige onderwijs veel meer handen en voeten geven, het kind kan meer zichzelf zijn (kind zijn).

Voordelen van ons Deltaonderwijs

  • ‘Meerdere ogen’ volgen dagelijks onze kinderen. Bij een ontdekplein werken een aantal medewerkers nauw samen en volgen ze de ontwikkeling van de kinderen.
  • Gebruik maken van kwaliteiten van elkaar. De ene medewerker heeft een passie voor de talige vakken, de ander is gespecialiseerd in het geven van vakken als dans en drama en een volgende heeft specifieke ervaring met spraak– en taalproblematiek. Deze kwaliteiten komen bij een ontdekplein ten goede aan alle kinderen.
  • Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hiermee kunnen wij rekening houden met de verschillen tussen leerlingen.

Een wandeling door het nieuwe gebouw:

U bent vast al heel nieuwsgierig naar het nieuwe gebouw en alle ruimtes, wij nemen u mee!

De buitenruimtes bieden meerdere schoolpleinen en een prachtige groenstrook met speeltuin. Bij binnenkomst loopt u de aula binnen, het hart van de school. Naast een aantal kantoren treft u hier een immense trap die tevens als tribune gebruikt kan worden. Als de kinderen op de tribune zitten kunnen zij de podiumvloer goed zien. Deze podiumvloer is tevens de vloer van de speelzaal. De speelzaal kan dus voor meerdere doeleinden gebruikt worden.

Op de begane grond zijn twee grote ontdekpleinen met aangrenzende uitleglokalen. Ieder ontdekplein heeft een eigen toiletunit en een keukentje. Onze opvangpartner Freekids heeft twee peuterspeelzalen in het pand en u treft een grote gymzaal aan. Op de eerste verdieping zijn ook twee ontdekpleinen te vinden met dezelfde faciliteiten als beneden. Eén ontdekplein biedt daarnaast nog een inpandig balkon en tevens vindt u op deze verdieping de schoolbibliotheek, wat werkkamers en een koffiecorner voor het personeel. De kers op de taart is het creatieve/ techniek lokaal waar kinderen aan de slag kunnen met diverse materialen.

In het gebouw is een lift en een gehandicaptentoilet aanwezig.

Stapsgewijs richting het nieuwe gebouw

Al langere tijd werken wij als team samen met de kinderen toe naar het nieuwe gebouw. Er worden groepsdoorbroken uitlegmomenten gecreëerd, zodat kinderen op maat uitleg krijgen en kennismaken met meerdere leerkrachten en leerlingen. De kinderen werken volgens de 21e-eeuwse vaardigheden aan de onderzoeksopdrachten en ontdekken de manier van leren die bij hen past.

Vorig schooljaar heeft de school tijdens het thema “bouwen’ al veel aandacht besteed aan de nieuwe school. De Denktank (ouders en een aantal teamleden) heeft een aantal malen bijeengezeten om na te denken over de ruimtes en de inrichting. De kinderen hebben ook veel input gebracht, zij hebben hun voorkeuren m.b.t. ruimtes, kleuren en meubels aangegeven. De komende periode zullen wij als team samen met de kinderen en ouders stappen zetten richting het nieuwe gebouw. School zal ouders daarbij maandelijks informeren m.b.t. de stand van zaken.

De huidige onderwijsmethodes blijven wij ook in het nieuwe gebouw gebruiken. Als leerling blijf je binnen het ontdek-plein een eigen leerkracht en groep houden. We behouden onze onderwijspijlers, de kwaliteitsteams binnen het team, de zorgstructuur en het plezier wat wij iedere dag beleven met de kinderen en elkaar.

Ons eerste ontdekplein!

Vanaf februari 2018 hebben wij in de hal van de huidige school een ontdekplein voor kleuters. Onder begeleiding van een collega kunnen daar groepjes kleuters spelen in een rijke leeromgeving.

De kinderen zijn enthousiast en laten een grote betrokkenheid zien in hun spel!

De bovenstaande afbeeldingen zijn schetsen van de meubelleverancier Vida Forma. De werkelijke meubels zullen qua opstelling en vorm lijken op de afbeeldingen, de kleuren zullen natuurlijke tinten worden. Passend bij de houtkleurige vloer en de lichte wanden en plafonds.

Stand van zaken

Juni 2018

Achter de schermen werkt het team ontzettend hard aan de voorbereidingen voor de verhuizing, het ontwikkelen van de ontdek– en leerpleinen en ons Deltaonderwijs. Graag nemen wij u mee in ons proces richting het nieuwe gebouw en het verder uitwerken van ons Deltaonderwijs.

Scoolsuite

Het team krijgt de komende periode scholing voorgeschoteld betreft het werken met Scoolsuite. Deze software kan de leerkrachten ondersteunen bij het werken met effectieve lesroosters. Deze roosters zijn aangepast op de ontwikkeling van een kind. Zo krijgt ieder kind de uitleg die hij of zij nodig heeft.

Naast deze roosters biedt Scoolsuite ook de mogelijkheid tot het maken van een portfolio. Een prachtig overzicht voor kind, ouder en leerkracht over de ontwikkeling van het kind.

Zo behouden wij de structuur in onze lesdagen en zijn kinderen gericht bezig

Inrichting pleinen

De ontdek– en leerpleinen worden zo ingericht dat het een uitdagende en rijke leeromgeving is. Het team is op dit moment met elkaar aan het bedenken op welke manier wij deze pleinen gaan vormgeven. Komend schooljaar gaan wij in het huidige gebouw al pleinen ontwikkelen om zo de leerlingen extra leeromgeving te bieden.

Op dit moment werkt ons kwaliteitsteam zorg aan een kast met materialen waardoor kinderen hun eigen en elkaars emoties beter leren begrijpen. Daarnaast werkt het kwaliteitsteam zorg aan het zichtbaar maken van de regels op de pleinen.

Het kwaliteitsteam taal werkt aan een prachtige leesplek. Het kwaliteitsteam rekenen ontwerpt een rekenplek waar kinderen concreet aan de slag kunnen met rekenmateriaal op hun eigen niveau.

Het kwaliteitsteam kunst en cultuur wil graag dat leerlingen op het leerplein in aanraking komen met verschillende cultuurdisciplines.

Het kwaliteitsteam 21st century skills creëert een uitdagende plek waar technische en onderzoek vaardigheden worden gestimuleerd. Wereld oriëntatie krijgt een centrale plek in deze ruimte.

Lees meer over: