Missie en visie

OBS De Delta biedt onderwijs aan waarin kinderen hun talenten zo goed en volledig mogelijk kunnen ontwikkelen. Wij doen dit vanuit  een sterke missie:

 

OBS De Delta bereidt kinderen voor op de toekomst!

Technologieën volgen elkaar in hoog tempo op. Dit leidt tot een stortvloed aan informatie. Leren je weg te vinden in deze steeds nieuwe en groter wordende multimediale wereld is iets waar wij de kinderen zo goed mogelijk op willen voorbereiden. Vaardigheid, creatief zijn en zelfredzaamheid staan hoog in ons vaandel.

Het nieuwe leren kenmerkt zich door de overgang van een passieve manier van leren naar een meer actieve vorm van onderwijs. Het nieuwe leren is: leren denken, leren samenwerken, creatief zijn, leren leren. Vanuit deze filosofie werkt OBS De Delta.

Op OBS De Delta hebben we hoge verwachtingen van alle kinderen. Dit betekent dat wij als school een belangrijke belofte doen. We beloven dat wij altijd als uitgangspunt hebben om het beste uit elk kind naar boven te halen. Hier richten wij ons onderwijs op in, aansluitend bij het niveau en passend bij het kind. Wij sturen aan op kinderen die uitblinken op het gebied van taal en rekenen. Onze ambitie ligt hoog, omdat wij vinden dat kinderen daar recht op hebben.

 

Drie pijlers

Als school voor de toekomst kiezen wij voor een onderwijsprogramma dat is gebouwd op drie pijlers:

  • Sterk taal- en rekenonderwijs dat een grote rol speelt bij het vervolgonderwijs en de sociale redzaamheid;
  • ICT- behendig en kritisch, zodat kinderen leren om- gaan met de kansen en bedreigingen van de digitale samenleving.
  • Kunst en cultuur die diepgang en kwaliteit geeft aan het bestaan. Muziek en drama staan hierbij centraal.