Ouderraad (OR)

De OR bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen van de Delta, die de relatie tussen de ouders en de school bevorderen.

De Ouderraad (OR) heeft een ondersteunende taak, die bijdraagt aan het optimaal functioneren van de school.

Wij houden ons onder andere bezig met het organiseren van activiteiten op school in samenwerking met de Event Manager, Mieke Koopman. Hierbij valt te denken aan het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, schoolfotograaf, het zomerfeest en nog veel meer. Wij hebben u hier ook bij nodig en zullen dan ook regelmatig een beroep op u doen, zonder hulp van ouders kunnen wij onze ideeën niet vormgeven.

Daarnaast heeft de OR een klankbordfunctie voor de leden van de MR en voor de ouders van de school. Wij mogen, gevraagd en ongevraagd, adviezen geven aan de MR en het bestuur van de Delta. Tevens beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan activiteiten zoals excursies en sint-maarten, sinterklaas, kerst- en paasviering.

Heeft u nog vragen over/aan de OR of mocht u meer informatie willen over de activiteiten en de organisatie daarvan of lijkt het u leuk om de schoolactiviteiten (mede) te organiseren? Stuur dan een e-mail naar [email protected] of neem contact op met Mieke Koopman, Event Manager.

De OR bestaat dit schooljaar uit de volgende personen:

  • Anne-Kay Schumacher (penningmeester)
  • Claudia Vels
  • Daisy Koene-Becht
  • Roxanne 

 

 

Lees meer over: