Kinderfysiotherapeut

Vanuit fysiotherapiepraktijk Vijfhoek wordt er op obs de Delta fysiotherapie gegeven.

Fysiotherapie (basis-)schoolkinderen

Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en/of veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind een passieve (slappe) of slechte lichaamshouding hebben. Er kan sprake zijn van een conditieprobleem of sportblessure.

Een kind kan moeilijk stilzitten in de klas, moeite hebben met het schrijven of het bijbenen van het tempo van de klas. Dit alles kan een kind in problemen brengen.

Kortom, bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van het kind en het functioneren in een groep.

Voorbeelden van indicaties bij kinderen van 4-12 jaar:

 • Vertraagde motorische ontwikkeling,
 • DCD,
 • schrijfproblemen van motorische oorsprong,
 • ADHD,
 • afwijkend /opvallend looppatroon,
 • ademhalingsproblematiek,
 • conditieproblemen,
 • houdingsproblemen,
 • orthopedische problematiek,
 • JCA (jeugdreuma),
 • neurologische problematiek.

Wie ben ik?

Ik ben Astrid van Ormondt, een fysiotherapeut werkzaam in fysiotherapiepraktijk Vijfhoek in Zaandam. Daarnaast behandel ik op scholen kinderen. Op de Delta ben ik aanwezig op de woensdag vanaf 08:30 uur In de kleuterspeelzaal worden problemen op het gebied van de grove motoriek behandeld en in het kamertje naast de ib’er kunnen fijn motorische problemen (waaronder schrijfmotoriek) behandeld worden. U mag mij altijd op de wandelgangen aanspreken voor eventuele vragen over uw kind(eren).

Lees meer over: