School Maatschappelijk Werk

Schoolmaatschappelijk werk is een vorm van hulpverlening die gericht is op de driehoek: kind-ouder-school binnen het primair onderwijs.

Waarom schoolmaatschappelijk werk?
De basisschool is een plek waar kinderen een groot deel van hun tijd besteden. Hierdoor kan een school snel signaleren als het ergens met een leerling op school, maar ook thuis, minder goed gaat. Doordat maatschappelijk werkers voor en op de scholen werkzaam zijn, is de drempel voor zowel ouders als leerlingen en leerkrachten lager. Ze kunnen sneller en makkelijker om advies, ondersteuning of begeleiding vragen.
Het kan gaan om complexe problemen, zoals een combinatie van gedragsproblemen bij kind(eren), schulden, problemen in de buurt, echtscheiding, etc. Maar ook als het gaat om een korte, concrete opvoedings- of ontwikkelingsvraag kan men aankloppen bij het Schoolmaatschappelijk werk.

Lees meer over: