Creatief en techniek

Beeldende vorming, oriëntatie op de wereld, muziek, maakkunde en techniek

Op obs De Delta hebben creatieve vakken en techniek een belangrijke plaats in het lesprogramma. Muziek is de kunstvorm in het bijzonder die mensen tot elkaar brengt, inspireert en die wij allemaal verstaan. Muziek maken en luisteren is niet alleen een fijne uitingsvorm, het vraagt naar ons idee ook discipline, oefening en toewijding. 

Met Faqta voor wereldoriëntatie leren kinderen op een thematische manier volgens een wetenschappelijk onderbouwde cyclus: verrassen, ontdekken, doen, verdiepen. Hierbij wordt ontdekkend leren gestimuleerd binnen een aantal vakgebieden: aardrijkskunde, geschiedenis, burgerschap, digitale geletterdheid, natuur en techniek

Maakkunde stimuleert kinderen te ontwerpen, testen en uit te voeren op het gebied van science. Kinderen experimenteren met realistische ontwerpuitdagingen, worden gestimuleerd een onderzoekende houding te hebben en probleemoplossend te denken. (voor meer informatie zie: www.maakkunde.nl)

Binnen de schoolbrede thema’s komen de beeldende vakken aan bod.