De Driehoek

Integratieve kindertherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie voor kinderen in de basisschoolleeftijd, die op een bepaald moment van hun leven extra hulp kunnen gebruiken.

Natalija Grasso is kindertherapeute met een zelfstandige praktijk en verzorgt binnen OBS De Delta tweemaal per week een spreekuur voor ouders, waarbij ouders met allerlei vragen omtrent de opvoeding terecht kunnen. Dit spreekuur is gratis en geheel vrijblijvend.

Soms is er meer aan de hand en kan een kindertherapietraject de oplossing bieden. In haar praktijk de Driehoek biedt Natalija een kortdurende, oplossingsgerichte vorm van psychotherapie voor kinderen, teeners en jongvolwassenen; Ieder kind of jongere krijgt de therapie die hem of haar past. Ouders worden begeleid bij het proces van hun kind. Tevens kunnen zij kiezen voor een oudercoachingstraject. Er is geen verwijzing nodig en er zijn geen wachtlijsten.

Voor hulp bij;

 • Vrienden maken en houden
 • Verwerking van nare gebeurtenissen
 • Echtscheiding
 • Gevoelens van angst/verdriet/boosheid/onzekerheid e.d.
 • Concentratieproblemen
 • Omgaan met een ziekte of stoornis
 • Pestproblematiek
 • Faalangst
 • Omgaan met conflicten
 • Vragen over het leven
 • Problemen met slapen, eten, nagelbijten, e.d.
 • Problemen met de ontlasting.

Wanneer?

Soms kunnen kinderen of jongeren zich erg rot voelen door verschillende redenen. Zij zelf en hun ouders zitten dan met de handen in hun haar. “Hoe komen wij hier uit?”, is de vraag. Dit hoeft niet. De Driehoek biedt steun op een laagdrempelige, veilige manier, waarbij het kind of de jongere en zijn of haar ouders de regie in eigen handen blijven houden.

Waar / door wie?

In de wijk Saendelft te Assendelft, nabij het Kaaikhof, bevindt zich de praktijk De Driehoek. De therapie wordt gegeven door Natalija Grasso, zelf ook woonachtig in Saendelft. Door na- en bijscholing blijft zij op de hoogte van diverse ontwikkelingen in haar vakgebied. Daarnaast werkt zij veelvuldig samen met collega’s om haar professionaliteit te bewaken.

Zwarte Ring 131  1567 JH Assendelft

0613714445 [email protected]

Lees meer over: