Schooltijden

Wat zijn de schooltijden van obs De Delta?

Onze school werkt met een evenwichtige verdeling van de schooltijd over de week. Hiermee creëren wij rust en regelmaat.

Dit betekent 5 gelijke schooldagen, maandag t/m vrijdag, met een korte lunchpauze met begeleiding in de groep. De voor- en naschoolse opvang sluit direct aan op de lessen. Wel zo duidelijk voor u en uw kind en handig voor werkende ouders!

In verband met de spreiding van het verkeer door de wijk en het brengen van kinderen naar beide locaties zijn de schooltijden van het nieuwe gebouw (Beemdgras) anders dan die van locatie (Kreekrijk).

Schooltijden Beemdgras: 8.15u-13.45u en Kreekrijk: 8.30u-14.00u. 

Lees meer over: