Schooltijden

Wat zijn de schooltijden van obs De Delta?

Onze school werkt met een evenwichtige verdeling van de schooltijd over de week. Hiermee creëren wij rust en regelmaat.

Dit betekent 5 gelijke schooldagen, maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur, met een korte lunchpauze met begeleiding in de groep. De voor- en naschoolse opvang sluit direct aan op de lessen. Wel zo duidelijk voor u en uw kind en handig voor werkende ouders!

Lees meer over: