Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg is een brede voorziening voor jeugd en gezin, werkend binnen de Centra Jong.

Centrum Jong (0-23 jaar)

Iedereen heeft weleens vragen over het opgroeien en opvoeden van kinderen, wil meer weten over de gezondheid van een kind of is op zoek naar advies. Dan is het prettig om met iemand te kunnen overleggen. Dit kan met familie of een goede vriend(in), maar ook via het Centrum Jong (CJ).

Bij het CJ kan iedereen – (aanstaande) ouders, verzorgers, jongeren en professionals – terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. Bij het CJ bent u op de juiste plek. Wij zorgen ervoor dat u advies krijgt en als u dat wilt, regelen we de juiste ondersteuning.

Het CJ werkt met verschillende organisaties samen. Zo werken er in het CJ consultatiebureauartsen, schoolartsen, jeugdverpleegkundigen, pedagogen, MEE consulenten en maatschappelijk werkers. Deze samenwerking zorgt ervoor dat kinderen, jongeren en ouders zo snel en efficiënt mogelijk worden geholpen.

Het CJ biedt verschillende vormen van hulp en advies aan. Zo kunt u terecht op het inloopspreekuur, bieden we telefonisch en online advies, kunt u een afspraak maken voor een opvoedspreekuur en kunt u deelnemen aan een (opvoed) cursus of themabijeenkomst.

Jeugdgezondheidszorg in Centrum Jong
De Jeugdgezondheidszorg is een brede voorziening voor jeugd en gezin, werkend binnen de Centra Jong. De meest bekende vormen zijn het consultatiebureau en de onderzoeken op school door de doktersassistenten, jeugdverpleegkundigen en –artsen en de logopedist. Deze onderzoeken zijn:

  • Het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) 5-jarigen
  • De spraaktaal screening 5-jarigen
  • Het Preventief Gezondheidsonderzoek (PG) groep 7
  • Onderzoek op indicatie.

Minder bekend, maar ook zeer belangrijk, zijn deskundigheden als logopedie in de voorschoolse periode en de opvoedingsondersteuning.

Wilt u meer informatie download dan de folder of kijk op www.centrumjong.nl of op www.ggdzw.nl

 

Vernieuwde website cursusbureau Zaanstreek 

Het vertrouwde cursusaanbod op het gebied van opvoeden en opgroeien van het Centrum Jong is in een nieuw jasje gestoken én uitgebreid met het aanbod van de Jeugdteams. Op www.cursusbureauzaanstreek.nl kunnen (aanstaande) ouders, kinderen, jongeren, professionals en vrijwilligers uit Zaanstad, Oostzaan en Wormerland het aanbod vinden.

Aanbod Centrum Jong  aangevuld

Dit jaar komen er stapsgewijs nieuwe cursussen bij zowel voor kinderen, jongeren als voor (aanstaande) ouders. Nieuw in het aanbod is bijvoorbeeld de Rots en Watertraining, Back to YOU voor jongeren, Piep en Pats voor jonge kinderen en een Faalangsttraining. Deze zijn toegevoegd naar aanleiding van  vragen. Er zijn (aanstaande) ouder en kind cursussen die jaarlijks een aantal keren worden geven. Andere trainingen worden gestart als er genoeg aanmeldingen zijn.

Samenwerking

Het gezamenlijk cursusbureau van de Centra Jong en de Jeugdteams sluit zo goed mogelijk aan op de behoefte in de wijk, van een school of organisatie en levert maatwerk waar nodig. Er is regelmatig contact tussen professionals van de Centra Jong, de Jeugdteams en het cursusbureau om er voor te zorgen dat  individuele hulp en groepsaanbod goed op elkaar aansluiten. Hierdoor krijgen ouders, kinderen en jongeren passende ondersteuning tijdens het opvoeden en opgroeien.

Aanmelden en aanvragen

Via de website kan er direct aangemeld worden voor een training of cursus. Er is geen verwijzing nodig en bijna alle cursussen zijn gratis.  Een school, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of andere instelling kan via de site een aanvraag doen voor een themabijeenkomst/ouderavond over een bepaald onderwerp.

Hartelijke groet namens Cursusbureau Zaanstreek,

Christel Lammers, Paula Tegel, Laura Kramer, Gertrud Korfage en Simone Kloet

Lees meer over: