Aanmelden en inschrijven

Welkom op obs De Delta!

Inschrijfprocedure

Als u besluit uw kind in te schrijven op onze school dan kunt het inschrijfformulier invullen dat u na het kennismakingsgesprek van ons ontvangt. Wanneer we het getekende formulier hebben ontvangen, ontvangt u van ons een inschrijvingsbevestiging.

Verhuizen of overstappen

Wanneer u uw kind(eren) vanwege een verhuizing of een andere reden de overstap naar onze school wil laten maken, dan bent u vanzelfsprekend van harte welkom voor een gesprek. Bij een overstap willen wij graag voorafgaand aan het kennismakingsgesprek contact met de huidige school opnemen. Wij vragen altijd eerst uw toestemming hiervoor. De school geeft ons relevante informatie over de ontwikkeling en de resultaten van uw kind. Vervolgens wordt gekeken in welke groep uw kind geplaatst kan worden en of wij eventuele extra ondersteuning kunnen bieden mocht dat nodig zijn. Het is dan ook van belang dat u voorafgaand aan het eerste kennismakingsgesprek de huidige school op de hoogte stelt.

4 jarigen en wennen

Intakeprocedure

Als uw kind staat ingeschreven op onze school neemt, neemt de leerkracht contact met u op als uw zoon of dochter ongeveer 3 jaar en 9 maanden oud is. U wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek waarin u met de leerkracht een aantal wenafspraken maakt waarop uw kind een dagdeel of dag mee kan draaien in de groep. Het wennen zal maximaal vijf dagdelen zijn in de laatste twee weken voor uw kind vier jaar wordt.

De dag na de vierde verjaardag is uw kind van harte welkom om alle dagen bij ons op school te komen. Soms is het verstandig in de beginperiode uw kind ‘s middags thuis te houden in verband met vermoeidheid. Dit kunt u doen totdat het kind vijf jaar oud is. Vanaf die leeftijd is het kind leerplichtig. In de praktijk zien we echter dat kinderen binnen afzienbare tijd hun draai helemaal hebben gevonden. Na ongeveer zes weken nodigt de leerkracht u uit voor een gesprek, om samen uit te wisselen hoe de startfase van uw kind is verlopen.

In juli vindt er geen instroom plaats. Hiertoe is besloten vanwege de rust voor het kind en de wenselijkheid van een aaneengesloten wenperiode.

Zelfstandigheid

Kinderen die bij ons op school komen, moeten zindelijk zijn. Dat betekent dat kinderen zelfstandig naar het toilet kunnen gaan en ook in staat zijn zelf hun billen af te vegen. Zijn er medische problemen met het ophouden van de ontlasting, dan vragen wij u ons daarover in te lichten. Dan houden wij daar rekening mee en kunnen we ook gepaste afspraken maken. Mocht het zo zijn dat uw kind per ongeluk in zijn of haar broek plast, dan krijgt uw kind van ons schone kleding en kan het kind gewoon op school blijven. Als er sprake is van diarree of poepen in de broek, bellen wij ouders op met het verzoek het kind op te halen en te verschonen.

Wij verwachten ook dat de kinderen die bij ons op school komen, zelfstandig hun jas en schoenen aan en uit kunnen trekken. Op de gymdagen is het belangrijk dat uw kind zich zelfstandig om kan kleden, houd dus rekening met de kleding.