Brede schoolactiviteiten

Obs De Delta ontwikkelt zich tot een Integraal kindcentrum (IKC). De brede school biedt niet alleen onderwijs, maar ook opvang en activiteiten vóór en na schooltijd.

Onze school, een brede school

De brede school biedt niet alleen onderwijs, maar ook opvang en activiteiten vóór en na schooltijd. De Delta werkt aan een aanbod dat past bij het schoolprofiel, samen met Freekids.  Daarnaast willen we als school een plek zijn die toegankelijk is voor ouders en kinderen in de wijk. Zo hebben wij een oudercafé dat tal van avonden organiseert met thema’s als opvoedvragen, seksuele voorlichting, etc.

Tevens hebben we de school opengesteld voor Stichting Kleurrijk, een stichting die de belangen behartigt voor jonge en iets oudere allochtone kinderen.  Zij krijgen twee keer in de week Arabische les en sportactiviteiten aangeboden. De bedoeling is dat onze partners werken vanuit dezelfde opvoedkundige ideeën als de school.

Brede-schoolactiviteiten

We noemen onze naschoolse activiteiten: Deltalent.

Aangezien wij als school ICT, Kunst & Cultuur en Engels in het profiel hebben staan, zullen deze richtingen zoveel mogelijk terug komen in het aanbod van Deltalent. Dit doen wij om het gegeven onderwijs en de activiteiten goed op elkaar te laten aansluiten. Drie keer per jaar wordt een programmaboekje uitgebracht waarin tal van activiteiten staan waaraan kinderen kunnen deelnemen. Uitgangspunt is daarbij laagdrempeligheid en diversiteit, dus betaalbaar voor ieder kind en een gevarieerd aanbod. Dit schooljaar hebben wij een rijk aanbod kunnen bieden door de subsidie vanuit de gemeente Zaanstad. Zo hebben we cursussen verzorgd door professionele vakleerkrachten op het gebied van: dansen, koken, huiswerkbegeleiding, kunst en multimedia, djembélessen, etc.

Plus-/hulpklassen

Vanuit Zaan Primair worden er elk jaar Plusklas plekken aangeboden (kan op een andere locatie/ZaanPrimair school zijn).

In de Plusklas zitten kinderen van verschillende Zaan Primairscholen die meer uitdaging nodig hebben. Eén keer per week gaan zij naar de Plusklas. Hier krijgen ze allerlei uitdagende opdrachten waarbij een speciale leerkracht ze begeleidt.

Andere instanties

Daarnaast bieden we onderdak aan een aantal andere instanties die spreekuur houden op onze school:

ONL Dyslexiebehandeling
Op donderdag verzorgt ONL voor kinderen uit de regio een dyslexiebehandeling.

Taal– en leeshulpklas
Ook heeft het Expertisecentrum een hulpklas ingericht op het gebied van taal en lezen.

Rekenhulpklas
Ook heeft het Expertisecentrum een hulpklas ingericht op het gebied van rekenen.

Opvoedspreekuur
Daarnaast bieden wij plaats aan een zogenoemd opvoedspreekuur. Dit spreekuur wordt twee keer per week (woensdag en vrijdag) gehouden door Natalija Grasso.

Kinderfysiotherapie op onze school
Dit schooljaar bieden we onderdak aan kinderfysiotherapeut Astrid van Ormondt. Zij is een keer per week aanwezig om kinderen met motorische problemen te begeleiden en te ondersteunen. Via zorg en ondersteuning op deze website kunt u wat meer informatie vinden over de kinderfysiotherapeut.

Logopedie
Logopedisten Femke Leek en Aafke Dek van de Praatmaat Groep werken met veel plezier op OBS De Delta. Zij adviseren ouders en leerkrachten, onderzoeken en behandelen logopedische problemen op De Delta in een daartoe speciaal ingerichte logopedieruimte. Aafke en Femke zijn allround opgeleid en kwaliteitsgeregistreerd.
Voor meer informatie, zie kopje zorg en ondersteuning op de website.

Lees meer over: