Brede schoolactiviteiten

Obs De Delta ontwikkelt zich tot een Integraal kindcentrum (IKC). De brede school biedt niet alleen onderwijs, maar ook opvang en activiteiten vóór en na schooltijd.

Onze school, een brede school

De brede school biedt niet alleen onderwijs, maar ook opvang en activiteiten vóór en na schooltijd. De Delta werkt aan een aanbod dat past bij het schoolprofiel, samen met Freekids.  Daarnaast willen we als school een plek zijn die toegankelijk is voor ouders en kinderen in de wijk. Zo hebben wij een oudercafé dat tal van avonden organiseert met thema’s als opvoedvragen, seksuele voorlichting, etc.

Plus-/hulpklassen

Vanuit Zaan Primair worden er elk jaar Plusklas plekken aangeboden (kan op een andere locatie/ZaanPrimair school zijn).

In de Plusklas zitten kinderen van verschillende Zaan Primairscholen die meer uitdaging nodig hebben. Eén keer per week gaan zij naar de Plusklas. Hier krijgen ze allerlei uitdagende opdrachten waarbij een speciale leerkracht ze begeleidt.

Andere instanties

Daarnaast bieden we onderdak aan een aantal andere instanties die spreekuur houden op onze school:

ONL Dyslexiebehandeling
Op donderdag verzorgt ONL voor kinderen uit de regio een dyslexiebehandeling.

Taal– en leeshulpklas
Ook heeft het Expertisecentrum een hulpklas ingericht op het gebied van taal en lezen.

Rekenhulpklas
Ook heeft het Expertisecentrum een hulpklas ingericht op het gebied van rekenen.

Opvoedspreekuur
Daarnaast bieden wij plaats aan een zogenoemd opvoedspreekuur. Dit spreekuur wordt twee keer per week (woensdag en vrijdag) gehouden door Natalija Grasso.

Kinderfysiotherapie op onze school
Dit schooljaar bieden we onderdak aan kinderfysiotherapeut Astrid van Ormondt. Zij is een keer per week aanwezig om kinderen met motorische problemen te begeleiden en te ondersteunen. Via zorg en ondersteuning op deze website kunt u wat meer informatie vinden over de kinderfysiotherapeut.

Logopedie
Logopedisten Femke Leek en Aafke Dek van de Praatmaat Groep werken met veel plezier op OBS De Delta. Zij adviseren ouders en leerkrachten, onderzoeken en behandelen logopedische problemen op De Delta in een daartoe speciaal ingerichte logopedieruimte. Aafke en Femke zijn allround opgeleid en kwaliteitsgeregistreerd.
Voor meer informatie, zie kopje zorg en ondersteuning op de website.

Lees meer over: