Stap naar het VO

Doorstroom naar het voortgezet onderwijs.

 

Voor de leerlingen van groep 8 breekt er een spannende, maar ook leuke tijd aan. Ze moeten de komende maanden gaan beslissen naar welke middelbare school ze volgend jaar gaan.

Op de scholen worden ‘open lesmiddagen’ en ‘open huis’ georganiseerd die kunnen helpen bij de schoolkeuze. Zo kun je een goed beeld krijgen van de verschillende scholen en eens ervaren hoe het is om in de brugklas les te krijgen.

 

Aanmelden voor de informatieavond 
U kunt zich aanmelden, via de POVO site, voor één of meerdere informatieavonden voor ouders/verzorgers over het voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat u bij uw aanmelding rekening houdt met het voorlopige advies dat uw zoon/dochter van de basisschool heeft gekregen.

Zaanstad heeft een beleid van aanmelding en inschrijving voor het voortgezet onderwijs. In het beleid spelen voorkeuren van leerling en ouders voor inschrijving een belangrijke rol. Het is nodig gebleken dat  naast de 1e en 2e voorkeur voor een vo-school ook de 3e voorkeur in te voeren. De 3e voorkeur is nodig om het aantal leerlingen en de maximale capaciteit van de scholen voor voortgezet onderwijs in Zaanstad goed in te zetten.

Het vmbo kent sinds enkele jaren een Centrale Aanmelding VMBO. De aanmelding voor het havo/vwo en het praktijkonderwijs verloopt rechtstreeks via deze scholen. Het is voor ouders belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de aanmelding en inschrijving in het voortgezet onderwijs (vo).

In de brochure hebben is de belangrijkste informatie voor u op een rijtje gezet. Er zijn een aantal wijzigingen in het beleid ten opzichte van eerdere jaren. Informatie hierover is te vinden in de folder ‘van aanmelding naar inschrijving in het Voortgezet Onderwijs Zaanstad’. Voor meer actuele brochures kunt u ook kijken op de site van POVO.

 

Lees meer over: