Brochure ‘Meedoen in Zaanstad’

Meedoen Zaanstad maakt mogelijk dat kinderen uit gezinnen met lage inkomens kunnen sporten of deelnemen aan culturele activiteiten. Daarnaast ontvangt u een geldbedrag voor schoolkosten.

De gemeente Zaanstad heeft samen met het Jeugdcultuurfonds (JCF) en het Jeugdsportfonds
(JSF) ‘Meedoen Zaanstad’ ontwikkeld.

Meedoen Zaanstad maakt het mogelijk dat kinderen uit gezinnen met lage inkomens kunnen deelnemen aan cultuur en sport.

Wat is Meedoen Zaanstad (MZ)?

Meedoen Zaanstad is een onderdeel van het minimabeleid van Zaanstad. Deze regeling is bestemd voor schoolgaande kinderen tot 18 jaar, die basisonderwijs of voorgezet onderwijs volgen. Toekenning voor kinderen boven de 18 jaar is mogelijk wanneer zij wél onderwijs volgen maar géén startkwalificatie hebben (een havo, vwo of mbo-2 diploma).

Meedoen Zaanstad heeft twee onderdelen:

  1. Een tegemoetkoming voor allerlei kosten die samenhangen met het hebben van een schoolgaand kind. Bijvoorbeeld de kosten van het schoolfonds, een abonnement, zakgeld voor schoolreisje enzovoort. U ontvangt een geldbedrag.
  2. Meedoen Zaanstad. Uw kinderen kunnen een jaar lang gratis sporten of deelnemen aan culturele activiteiten.

Lees meer over: