Cito

De Cito toets wordt twee keer in het jaar afgenomen, in het midden en aan het einde van het schooljaar.

Brochure ‘Cito in beeld’

Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen volgen, gebruiken we in het basisonderwijs het Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS). Met de bijbehorende toetsen bepaalt een leerkracht waar uw kind staat in zijn ontwikkeling. Zo kan er perfect worden ingespeeld op de behoeftes van uw kind. Wij nemen de meeste van deze toetsen digitaal af.

In de brochure staat hoe de volgtoetsen van Cito in elkaar steken en wat de resultaten betekenen.

Eindtoets

Vanaf het schooljaar 2014-2015 zijn alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. Dit zal in april gaan gebeuren.

De centrale eindtoets toetst wat de leerlingen in acht jaar hebben geleerd. Ze hoeven er dus niet speciaal voor te leren. De centrale eindtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal en rekenen.

Lees meer over: