Thomas Room (5) en Liv Kay (4) knipten woensdagmiddag samen met schooldirecteur Linda Bartels het lint door van het nieuwe ontdekplein bij obs De Delta in Assendelft.

In de ochtenduren schoven Buse Deveci (4) en Elize Fagoe (6) al aan voor het werk aan de thematafel. Verkeer en vervoer, inclusief 112, politie en brandweer staan centraal als eerste onderwerp. In een later stadium krijgen onder- en bovenbouw nog twee eigen leerpleinen.

Het onderwijsconcept ’School voor de toekomst’ is klaar, vooruitlopend op de nieuwbouw in de toekomstige week Kreekrijk. De school heeft nu 450 leerlingen en verwacht flinke groei als de wijk vorm krijgt. ’Op zoek naar ieders Deltalent’ hoopt de school (met accenten op leeftijdsfases en minder op klassikale groepen) de kinderen ’open en nieuwsgierig’ door het leven te leiden.

(Bron: website: noordhollandsdagblad.nl)

%d bloggers liken dit: