Privacy

De school neemt uw privacy serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacy beleid.

Persoonsgegevens

U hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om deze website te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een transparante en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit uw persoonlijke informatie delen met derden.

Deze website bevat links waarmee je de schoolwebsite verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. De school heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy beleid van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden u aan het privacy beleid en/of verklaringen van de andere websites die u bezoekt te raadplegen. ​De schoolwebsite is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd de mening van ons.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.​

Beeldmateriaal

Op deze websites en social media kanalen van onze school wordt veel gebruik gemaakt van representatief beeldmateriaal gemaakt in opdracht van de school. Er wordt naar gestreefd leerlingen zoveel mogelijk niet herkenbaar in beeld te brengen. De ouders of verzorgers van leerlingen en medewerkers bij wie dat wel het geval is, wordt altijd vooraf om toestemming gevraagd. Mocht het voorkomen dat degene die duidelijk zichtbaar is op een foto of video toch bezwaar heeft dan kan dat per e-mail kenbaar worden gemaakt bij de ​schooldirectie [[email protected]]. Stuur dan de link mee waar de foto op staat en vermeld erbij om welke school het gaat.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Contactformulier

Gegevens ingevuld op deze website in ons contactformulier (naam + e-mailadres) worden niet in een database opgeslagen maar komen via een e-mail bij ons binnen. Deze worden puur gebruikt om uw vraag te beantwoorden.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.