Persoonlijkheidsvorming

Persoonlijkheidsvorming op Obs De Delta

De Delta leert kinderen wereldburgers te worden die verantwoordelijk, zelfstandig, respectvol zijn, goed kunnen communiceren en samenwerken. Door talentontwikkeling wordt hun zelfvertrouwen gestimuleerd. Binnen ons unitonderwijs werken kinderen van verschillende leeftijden met verschillende talenten en eigenschappen samen. Op deze manier kunnen zij veel van elkaar leren. 

Op De Delta zorgen wij ervoor dat iedere leerling zich veilig en fijn voelt omdat dit een voorwaarde is om te kunnen leren. Er is een positief leerklimaat met duidelijke afspraken en regels. Alle teamleden werken volgens eenzelfde aanpakKinderen worden begeleid in hun ontwikkeling. Het krijgen en vergroten van zelfvertrouwen vinden wij erg belangrijk. Wij doen dit volgens de “Kanjermethode”